Data Center

 • Sistem odalarının günümüz teknolojisine uygun olarak dizayn edilmesi, inşası, gerekli malzemelerin tedariği ve kurulumu hizmetidir. Bu noktada iki farklı görüntüleme tekniği ön plana çıkmaktadır.

DLP

 • Arkadan projeksiyon yaklaşık 20 yıl önce geliştirilen ve moduler ekranlar üzerinde herbirinin sahip olduğu projeksiyon sistemi vasıtasıyla kesintisiz görüntü oluşturan bir teknolojidir.
 • Arkadan projeksiyonun doğrudan yansıtma veya özel ayna yansıtması gibi birkaç çeşidi vardır fakat en yaygını arkadan projeksiyonlu "küp" sistemleridir. Küplerin standart ekran boyutu olarak ( 50″ 80″ arası), geniş çeşitlilikte çözünürlük (XGA, SXGA+, HD, WUXGA), ve görüntü atım oranı (4:3, 16:9, 16:10), tasarım yapmada, kurulumda, ve servis kolaylığında küp duvar ekran sistemlerini geçmişteki en kolay sistem kılar. Bir kabinet içerisindeki ışık ünitesinin ayna üzerinden yansıtılarak ekrana düşürülmesiyle görüntü elde edilir.
 • Işık ünitesi Digital Light Processing™ (DLP) kullanır. DLP, DMD olarak bilinen ve mikro aynalardan oluşan yarıiletken bir çip kullanan Texas Instruments markalı bir projeksiyon teknolojisidir.
 • DMD üzerindeki milyonlarca mikro ayna saniyede binlerce kez hareket ederek dijital görüntüyü oluşturur. Her bir ayna yansıtılan görüntüdeki her bir pikseli temsil eder. Çip üzerindeki aynaların sayısı görüntülenen içeriğin çözünürlüğüne karşılık gelir. Bu aynalar çok hızlı bir şekilde pozisyon değiştirip ışığı lens içinden yansıtabilir. DLP bundan sonra aydınlatma için bir ışık kaynağına ihtiyaç duyar.

LCD

 • İnce çerçeveli LCD ekranlar 2010 yılında tanıtıldı ve hızlıca gelişti. Mevcut kontrol odalarında kullanılabilecek boyutlar 46” ve 55” tir. Sıvı kristal ekran (LCD) kristaller ve renklendirilmiş filtreler üzerinden ışığın yansıtılmasıyla bir yüzeyde görüntü meydana getiren bir sayısal ekran teknolojisidir.
 • Renkli bir LCD panelde, her bir piksel 3 sıvı kristalden meydana gelir ve her bir hücre kırmızı, yeşil ve mavi filtre ile kaplanmıştır. Bu filtrelenmiş hücrelerden ışığın geçişiyle birlikte oluşturulan renkler LCD üzerinde görüntülenen renkleri oluşturur.

Sunucu

 • Müşterinin ihtiyacı doğrultusunda her türlü sunucu sistemlerinin tespit ve tedarik edilmesi hizmetidir. Sunucu ile anlık kayıt yapılmasının yanı sıra gerekli depolama sistemleri ile entegre çalışma yapılması da sağlanmaktadır. Kullanılan sunucunun kalitesi sistemin çalışması açısından son derece büyük önem arz etmektedir.

Depolama

 • IP kameralar, geçiş sistemleri, yangın algılama gibi sistemlerde saptanan tüm verilerin kaydedilmesi, saklanması ve yeniden izlenmesi ve ulaşılabilme hizmetinin verilmesidir. Depolama hizmeti güvenlik açısından da büyük önem taşımaktadır. Sistemde yaşanan herhangi bir aksaklığın depolama sistemine zarar vermemesi en önemli öncelik olarak ön plana çıkmaktadır.

Entegre Yazılım

 • Mevcut sistemin gerek iç gerek dış dünya ile entegrasyonun sağlanması hizmetidir. Bu hizmet ile sistem dış dünya ile iletişime geçebilmektedir. Bu sayede tüm yapı dışarıdan ve veya mobil cihazlar yoluyla izlenebilir hale getirilmektedir. Bu hizmet ile yapıyı cep telefonu ile bile trakip edebilmek mümkün hale gelmektedir.

Aktif Network

 • Tüm data sistemlerinin birbiri ile iletişimi için gerekli olan ağ yapısının oluşturulması istenilen performans gerekli tüm kurulumun gerçekleştirilmesi hizmetidir. Bu hizmet ile yapıda kullanılan tüm sistemler birbiri ile entegre hale getirilmiş olur. Bu sayede yangın algılamadan kamera sistemlerine, algılama sistemlerinden geçiş sistemlerine kadar tüm yapı koordineli bir biçimde çalışabilmektedir.

Kablosuz İletişim

 • Her türlü bina, alan ve tesiste uzak veya yakın çevrede tüm iletişimin kablosuz hale getirilmesi dış ve iç ortam Wi-Fi, noktadan noktaya ve tek noktadan çok noktaya genişband kablosuz erişimi ve mobil kablosuz erişim ekipman ve entegrasyonu sağlanması hizmetidir. Bu sayede hem kablo maliyetinden tasarruf edilebilir hem de coğrafi olarak zor koşullarda kesintisiz iletişim imkanı sunulabilmektedir.